Weryfikacja klientów przy kredytach gotówkowych

Gdy ktoś chce zaciągnąć zobowiązanie takie jak kredyt gotówkowy, musi się liczyć z tym, iż po złożeniu wniosku bank będzie sprawdzał dane, które klient podał. To w jaki sposób to się odbywa, zazwyczaj uzależnione jest przede wszystkim od tego jaka jest kwota kredytu i w związku z tym jakie wymagania bank ma wobec klienta, jak mowa o niezbędnych dokumentach czy zaświadczeniach. Po złożeniu wniosku następuje weryfikacja danych, często mająca kilka etapów. Na pewno nieodłącznym elementem jest sprawdzenie klienta w bazach tak jak Biuro Informacji Kredytowej czy Biuro Informacji Gospodarczej. W tym pierwszym widnieją wszystkie zobowiązania klienta wobec banków, z informacją o tym, jak przebiega ich spłata, czy nie ma opóźnień oraz o wysokości kwot przyznanych kredytów oraz pozostałych jeszcze do spłaty, jak również o wysokości miesięcznej raty. Te dane pozwalają bankom sprawdzić wiarygodność klienta i jego podejście do spłacania zobowiązań. Jeżeli jednak ktoś ma spore opóźnienia w spłatach lub co gorsza, windykację lub egzekucję komorniczą z tytułu nie spłacania zobowiązań, takie informacje również są tam widoczne i wtedy na pewno nie ma możliwości uzyskania kredytu. Biuro Informacji Gospodarczej zaś zbiera dane na temat zadłużenia wobec firm, do tej bazy osoby są wpisywane na podstawie odrębnych przepisów. Często nawet w przypadku pozytywnej historii w BIK ale niestety negatywnych wpisów w BIG klient może nie uzyskać interesującego kredytu.

Gdy banki wymagają zaświadczenia o zarobkach, zazwyczaj także klient podpisuje dokumenty pozwalające na przeprowadzenie weryfikacji prawdziwości tych danych. Najczęściej odbywa się to drogą telefoniczną, pracownicy banku dzwonią do firmy której dana osoba jest zatrudniona i potwierdzają prawdziwość danych zawartych we wniosku. Obecnie bardzo często także banki sprawdzają, czy firma podana przez klienta jako pracodawca faktycznie istnieje oraz czy nie jest w stanie upadłości lub likwidacji. Takie dane bez problemu obecnie można znaleźć w internetowych bazach danych.

Ponieważ jednak dzisiaj konkurencja na rynku usług bankowych rośnie nie dziwi fakt, że banki zmniejszają swoje wymagania dotyczące klientów. Już nie ma konieczności przedstawiania tak wielu dokumentów, a weryfikacja w bazach, dzięki połączeniom internetowym odbywa sie niezwykle szybko. To wszystko sprawia, że klienci zainteresowani uzyskaniem kredytu mogą liczyć przede wszystkim na to, że pieniądze zostaną im przyznane znacznie szybciej niż kiedyś. Niektóre banki reklamują, że cała procedura od momentu złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku z niezbędnymi dokumentami nie będzie trwała dłużej niż kilkanaście minut.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.