Weksel- pojęcie i rodzaje.

Weksel jest jednym z papierów wartościowych, który ma swoje uregulowania w prawie wekslowym. Jego cechą charakterystyczną jest to, że po złożeniu na nim podpisu, podpis ten jest podstawą powstania przyczyny zobowiązania wekslowego dla osoby, która ten weksel podpisuje.

Rodzaje weksli.

W prawie wekslowym można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje weksli. Jednym jest weksel własny. Jest to rodzaj weksla, który bardzo często nazywa się wekslem suchym lub prostym. Jest to rodzaj papieru wartościowego, który sporządza się w formie, która jest ściśle określona w prawie wekslowym. Weksel własny zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie osoby, która go wystawia do tego, że zobowiązuje się zapłacić określoną sumę pieniężną w czasie i miejscu jaki zostanie wskazany w wekslu. W momencie jego podpisania staje się on osobą, która ponosi za niego bezwarunkową odpowiedzialność. Drugim rodzajem weksli jest weksel trasowany. Zwany jest również wekslem ciągnionym, czy też tratą. Jest to rodzaj papieru wartościowego jaki sporządza sie tak jak w przypadku weksla własnego w formie, która jest ściśle określona w prawie wekslowym. Znajdziemy tutaj skierowanie przez trasanta do określonej osoby bezwarunkowego polecenia zapłaty sumy pieniężnej jaką wskazano w wekslu w określonym czasie i miejscu. Weksel trasowany jest pełnowartościowym papierem wartościowym w momencie, kiedy zostaje przyjęty. Ma tutaj miejsce tak zwany akcept weksla i ma on miejsce w momencie jego podpisania przez trasanta.

Cechy charakterystyczne dla weksli.

Weksle mają kilka cech, które je charakteryzują. Jedną z nich jest abstrakcyjność stosunku wekslowego, które inaczej nazywa się bezwarunkowym zobowiązaniem. Oznacza to, że dokument weksla nie wiąże sie z innymi czynnościami prawnymi. Zapłata całej sumy wekslowej nie jest w żaden sposób uzależniana od innych warunków, czy też nie wymaga zajścia określonych czynności. W Polsce weksle regulowane są za pomocą ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe. Weksel trasowany jest ważny, kiedy znajdą sie na nim określone elementy. Na wekslu, aby był ważny musi znaleźć sie sama nazwa WEKSEL. Nie może zabraknąć na nim wpisy o bezwarunkowym poleceniu zapłaty określonej sumy, a także musi być wskazana osoba, która ma za ten weksel zapłacić. Na wekslu należy wskazać termin jego płatności i oznaczenie miejsce, gdzie ta płatność ma zostać wykonana. Na wekslu musi być również umieszczona informacja o osobie na której rzecz należy wykonać polecenie zapłaty, a także trzeba określić dokładną datę i miejsce wystawienia weksla. Nie może również na nim zabraknąć podpisu osoby, która ten weksel wystawiła.

Zobacz także:  Nie obawiaj się zaciągnąć kredyt gotówkowy

Related Posts

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.