Kredyt gotówkowy – najważniejsze informacje

Kredyt gotówkowy cieszy się ogromnym zainteresowaniem w śród Polaków, a wszystko za sprawą tego, że jest kredytem stosunkowo łatwym do otrzymania. Jednak podobnie jak wszystkie produkty bankowe posiada on szereg różnych zalet jak i wad. Chociaż opiewa na znacznie mniejszą kwotę niż kredyt mieszkaniowy, generuje szereg dodatkowych kosztów. A zatem przed jego zaciągnięciem warto dowiedzieć się na co zwrócić uwagę, żeby pożyczone od banku pieniądze nie stały się kosztownym kłopotem.

Zabezpieczenie kredytu

Większość banków wymaga minimalnego zestawu zabezpieczeń jest to zazwyczaj tylko oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Część instytucji oczekuje jednak od kredytobiorcy wykupienia ubezpieczenia spłaty kredytu, uzależniając od wniesienia składki warunki kredytowania.

Zdecydowanie rzadziej pojawiają się banki które mogą żądać od nas poręczyciela czy też współkredytobiorcy lub nawet zabezpieczenia w postaci weksla in blanco czy blokady środków na rachunku. Na bankowym rynku oferowane są również specjalistyczne typy pożyczek gotówkowych, np. zabezpieczonych zastawem rejestrowym na samochodzie.

Przeznaczenie kredytu

Po kredyt gotówkowy sięgamy bardzo często głównie z uwagi na to, że Kredyt gotówkowy możemy przeznaczyć na dowolny cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, i co więcej nie musimy informować o tym fakcie banku. A zatem kredyt ten możemy przeznaczyć zarówno na zakupy, wakacje czy spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Bank nie będzie kontrolował sposobu wykorzystania otrzymanych przez nas środków na żadnym etapie.

Koszty kredytu

Decydując się na zaciągnięcie kredytu zwracamy głównie uwagę na odsetki. I faktycznie są one odstawowym kosztem kredytu są. Jednak nie warto sugerować się tylko nimi. Bank podaje oprocentowanie w skali roku. Nominalnie nie może być ono wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej ustalanej przez NBP.

Na wysokość dodatkowych kosztów wpływa wiele czynników, jednak zależna są one od oferty banku. Prowizja za przyznanie kredytu pobierana jest po wypłaceniu kredytu i może zostać doliczona do pierwszej raty bądź też może zostać rozłożona na raty.

Zobacz także:  Jak mądrze korzystać z pożyczki studenckiej?

Inną kategorią kosztów są ubezpieczenia. Zabezpieczają one przede wszystkim bank, na wypadek braku naszej spłaty. Zakres ochrony bywa jednak bardzo zróżnicowany. Najczęściej firma ubezpieczeniowa, w zamian za otrzymaną składkę, zobowiązuje się spłacić pozostały dług w razie śmierci kredytobiorcy, czy tez trwałego kalectwa lub niezdolności do pracy. Ubezpieczenie może mieć jednak zdecydowanie szerszy charakter – np. może obejmować ryzyko utraty pracy czy czasowej niezdolności do zarobkowania, wszystko zależy od tego na jakie ubezpieczenie się zdecydujemy.

Banki często oferują niższe oprocentowanie lub nawet obniżenie prowizji klientom, którzy zdecydują się na wykupienie ubezpieczenia. Nie zawsze jednak taka operacja będzie dla nas opłacalna. Koszt składki może być wyższy niż korzyści związane z obniżonym oprocentowaniem kredytu.

Related Posts

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.