Kredyt bankowy.

Pojęcie kredytu bankowego.

Kredytem bankowym nazywamy umowę jaka jest zawierana w formie pisemnej. W przypadku takiej umowy są zawsze dwie strony. Z jednej jest bank zaś z drugiej kredytobiorca. W przypadku kredytu bankowego bank jest stroną, która zobowiązuje się, że udostępni określoną sumę pieniędzy na określony czas i cel. Osoba kredytobiorcy natomiast wykorzystuje ten kredyt zgodnie z przeznaczeniem i zobowiązuje się, że zwróci wszystko łącznie z prowizją i odsetkami jakie naliczy mu bank. Można śmiało powiedzieć, że kredyt jest pewnego rodzaju dosyć specyficzną formą stosunków zobowiązaniowych jakie zachodzą pomiędzy dwiema stronami. Takie stosunki zobowiązaniowe charakteryzuje celowość, odpłatność i zwrotność. Kredyty bankowe można podzielić zasadniczo na dwie grupy. Z jednej mamy kredyty dla osób fizycznych, zaś z drugiej mamy kredyty dla podmiotów gospodarczych. Sprawdźmy na jakie kredyty może liczyć każda z tych dwóch grup.

Rodzaje kredytów dla podmiotów gospodarczych.

Jednym z typów kredytów bankowych są kredyty dla podmiotów gospodarczych. Wyróżniamy w tej grupie kredyty inwestycyjne i kredyty obrotowe. Wśród kredytów obrotowych mamy: kredyt w rachunku bieżącym i kredyt w rachunku kredytowym. W tej ostatniej grupie można wyróżnić kredyty docelowe jakie przeznacza się na operację, która została określona w umowie. Mamy tutaj również kredyty na pokrycie bieżących zobowiązań, które są udzielane w formie pomocy finansowej, w sytuacji, kiedy będzie nam brakowało środków, aby pokryć swoje zobowiązania. Mamy tutaj jeszcze linię kredytową, która ma charakter odnawialny i nieodnawialny oraz kredyt sezonowy jaki jest udzielany przedsiębiorstwom, które związane są z sezonowością.

Rodzaje kredytów przeznaczonych dla osób fizycznych.

Drugą grupę kredytów bankowych stanowią kredyty dla osób fizycznych. W grupie tej wyróżnia się dwie zasadnicze podgrupy. Z jednej strony mamy kredyty mieszkaniowe zaś z drugiej kredyty konsumpcyjne. Wśród kredytów mieszkaniowych wyróżnia się przede wszystkim kredyty hipoteczne oraz kredyty, których zabezpieczeniem jest coś innego niż hipoteka. W grupie kredytów konsumpcyjnych możemy wymienić kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty studenckie oraz kredyty w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym.

Zobacz także:  Prognozy dla rynku kredytowego na 2018

Related Posts

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.