Hipoteka – czym jest i jak działa?

Kredyt hipoteczny wziął swoją nazwę od hipoteki, czyli specyficznego stosunku prawno – finansowego, pomiędzy Wierzycielem (bankiem) a Kredytobiorcą. Relacja ta jest często nazywana częściowym przeniesieniem praw własnościowych, gdyż wiąże się ona z pewnymi obciążeniami na rzecz banku. W poniższym artykule dokładnie opiszemy czym owa hipoteka jest i poznamy kilka niuansów prawnych o których każdy kredytobiorca zainteresowany hipoteką wiedzieć powinien. Zaczynamy!

Czym jest hipoteka?

Hipoteka jest czasowym przeniesieniem praw własnościowych na rzecz Wierzyciela. W dużym uproszczeniu bank zabezpiecza się w ten sposób przed ryzykiem utraty pożyczonego kredytobiorcy kapitału. Jeśli nie zostanie on spłacony, bank – w teorii – rozpocznie procedurę zwrotu zainwestowanych środków, którą będzie realizował poprzez sprzedaż nieruchomości na której wspomniana hipoteka ciąży. Oczywiście z punktu widzenia Klienta takie rozwiązanie (na pozór) nie jest korzystne, ale z pewnością jest bardziej opłacalne, niż wieloletnie obciążenie niespłaconymi długami, których karne oprocentowanie wciąż rośnie.

Hipoteka – jak sprzedać dom?

Jeśli kredyt hipoteczny jest spłacany w terminie, bank nie ma prawa podejmować żadnych decyzji co do użytkowania i zarządzania nieruchomością. Problemy mogą się pojawić dopiero przy jej sprzedaży, na co bank musi rzecz jasna wyrazić zgodę. Mówiąc językiem marketingowym: kredytobiorca ma pełne prawo do zarządzania daną nieruchomością. Problem w tym, że

zarządca

a

właściciel

to zupełnie dwa odmienne znaczeniowo terminy.

Wróćmy jednak do kwestii niespłacania kredytu hipotecznego w terminie. Co w takiej sytuacji nam grozi? Po jakimś czasie bank najprawdopodobniej rozpocznie procedurę odzyskiwania długu, w którą zaangażuje komornika. Problem w tym, że większość banków rzadko decyduje się na ten krok, głównie ze względu na trudności w odzyskaniu zainwestowanych pieniędzy. O czym jeszcze powinien pamiętać kredytobiorca zagrożony utratą nieruchomości?

Zobacz także:  Konsolidacja a poprawa domowego budżetu

Według obowiązujących przepisów (nowelizacja z roku 2017), bank ma obowiązek opóźnienia przekazania sprawy do komornika o co najmniej 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia procedury windykacyjnej. Oznacza to, że w tym czasie kredytobiorca może bezkarnie wrócić do spłaty kredytu, płacąc oczywiście szczątkowe odsetki karne.

Według tych samych przepisów bank musi umożliwić swojemu Klientowi własnoręczną sprzedaż nieruchomości, co naturalnie będzie skutkowało zaspokojeniem zobowiązań wobec banku. Rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla kredytobiorcy, gdyż umożliwia mu sprzedaż nieruchomości za znacznie wyższą kwotę, niż zrobiłby to np. bank, lub komornik.

Sprzedaż a hipoteka

Dla osoby kupującej dom, lub mieszkanie, zakup nieruchomości z hipoteką może być poważnym kłopotem. Pamiętajmy, że pojęcie to nie kojarzy się zbyt dobrze wśród osób zainteresowanych takim zakupem. Z drugiej strony, obrót takimi nieruchomościami jest jak najbardziej możliwy, aczkolwiek wiąże się z pewnymi obostrzeniami, w tym z koniecznością poinformowania o tym Wierzyciela. W rzeczywistości bank zazwyczaj wyraża na to zgodę, gdyż nie interesuje go zbytnio to, kto spłaci dany kredyt, lecz sam fakt jego uregulowania. Zwróćmy też uwagę, że zakup nieruchomości z hipoteką, może być znacznie korzystniejszy finansowo od zakupu nieruchomości nieobciążonej żadnym zobowiązaniem.

Reasumując, kredyt hipoteczny nie jest niczym strasznym i – co najważniejsze – często jest jedynym sposobem na zakup mieszkania, domu, bądź innej nieruchomości. Niemniej warto znać aktualne przepisy dotyczące hipoteki, gdyż wiedza ta jak najbardziej może się nam przydać.

Related Posts

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.