Kredyt dla Was

To content | To menu | To search

Tag - zabezpieczenie kredytu

Entries feed - Comments feed

Tuesday, June 4 2019

Jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania kredytu samochodowego?

W sytuacji gdy brak gotówki zmusza nas do zaciągnięcia kredytu, należy liczyć się z wieloma formalnościami oraz kosztami dodatkowymi jak ubezpieczenie kredytu czy odsetki. Z tego powodu do banku trzeba się wybrać z licznymi dokumentami (aby przyśpieszyć formalności).

Przede wszystkim w banku należy okazać dokumenty identyfikujące kredytobiorcę (do których zalicza się dowód tożsamości lub paszport), a w przypadku kredytu samochodowego także dokumenty dotyczące auta (kserokopia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zaświadczenie z sądu o braku wpisu pojazdu w rejestrze zastawów czy umowa kupna-sprzedaży lub faktura). Do kolejnych formalności bank zalicza konieczność ubezpieczenia samochodu, na którego zakup jest udzielany kredyt (ubezpieczenie oc, ale także autocasco). Bank jako zabezpieczenie umowy traktuje cesję praw z polisy ubezpieczenia.

Continue reading...