Przeznaczenie kredytu

Po kredyt gotówkowy sięgamy bardzo często głównie z uwagi na to, że Kredyt gotówkowy możemy przeznaczyć na dowolny cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, i co więcej nie musimy informować o tym fakcie banku. A zatem kredyt ten możemy przeznaczyć zarówno na zakupy, wakacje czy spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Bank nie będzie kontrolował sposobu wykorzystania otrzymanych przez nas środków na żadnym etapie.

Koszty kredytu

Decydując się na zaciągnięcie kredytu zwracamy głównie uwagę na odsetki. I faktycznie są one odstawowym kosztem kredytu są. Jednak nie warto sugerować się tylko nimi. Bank podaje oprocentowanie w skali roku. Nominalnie nie może być ono wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej ustalanej przez NBP.

Na wysokość dodatkowych kosztów wpływa wiele czynników, jednak zależna są one od oferty banku. Prowizja za przyznanie kredytu pobierana jest po wypłaceniu kredytu i może zostać doliczona do pierwszej raty bądź też może zostać rozłożona na raty.

Inną kategorią kosztów są ubezpieczenia. Zabezpieczają one przede wszystkim bank, na wypadek braku naszej spłaty. Zakres ochrony bywa jednak bardzo zróżnicowany. Najczęściej firma ubezpieczeniowa, w zamian za otrzymaną składkę, zobowiązuje się spłacić pozostały dług w razie śmierci kredytobiorcy, czy tez trwałego kalectwa lub niezdolności do pracy. Ubezpieczenie może mieć jednak zdecydowanie szerszy charakter – np. może obejmować ryzyko utraty pracy czy czasowej niezdolności do zarobkowania, wszystko zależy od tego na jakie ubezpieczenie się zdecydujemy.

Banki często oferują niższe oprocentowanie lub nawet obniżenie prowizji klientom, którzy zdecydują się na wykupienie ubezpieczenia. Nie zawsze jednak taka operacja będzie dla nas opłacalna. Koszt składki może być wyższy niż korzyści związane z obniżonym oprocentowaniem kredytu.