Kolejnym potrzebnym dokumentem do zawarcia umowy kredytu jest zaświadczenie o zarobkach (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenia odnośnie źródeł i wysokości dochodu). Najbardziej banki doceniają stały etat, na podstawie którego bank wskaże jaką maksymalną pulę gotówki może udzielić. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą będzie to dokument świadczący o prowadzeniu działalności gospodarczej i zaświadczenie o wysokości dochodów. Natomiast emeryci i renciści powinni dostarczyć decyzję o przyznaniu emerytury lub renty i odcinek emerytury lub renty (potwierdza fakt otrzymywania świadczeń). Niektóre banki ułatwiają procedurę przy wniesieniu wkładu własnego, a kredytobiorca tylko oświadcza bankowi wysokość swoich zarobków.

W sytuacji, gdy bank wymaga zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego konieczna jest wizyta w wydziale komunikacji z kompletną dokumentacją:

wniosek o ustanowienie wpisu, dowód rejestracyjny oraz karta pojazdu. Niestety każda forma zabezpieczenia kredytu samochodowego wymaga dodatkowych formalności oraz poświęconego czasu. Jednocześnie rekompensatą są niższe koszty kredytu samochodowego. Każdy potencjalny kredytobiorca musi być świadomy, że w procedurach zmierzających do udzielenia kredytu samochodowego konieczne są dokumenty osoby zaciągającej kredyt oraz dokumenty dotyczące kredytowanego samochodu. Zawsze trzeba pamiętać, że banki mogą wymagać różnych dokumentów, dlatego przed wizytą w banku warto skompletować wszystkie. Bank podczas rozpatrywania wniosku o kredyt sprawdza poprawność dokumentów i na ich podstawie ocenia zdolność kredytową kredytobiorcy. W przypadku zakupu w komisie pojazdu używanego zarejestrowanego w Polsce konieczne jest przygotowanie takich dokumentów jak:

faktura pro-forma oraz faktura ostateczna, kserokopia karty pojazdu (jeżeli została wydana), kserokopia stałego dowodu rejestracyjnego wydanego na obecnego właściciela pojazdu. W przypadku zakupu samochodu sprowadzanego z zagranicy, nie zarejestrowanego w Polsce konieczne będzie także dostarczenie zagranicznego dowodu rejestracyjnego wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub zagranicznej karty pojazdu wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.