Należy wiedzieć, że kredyt towarowy nie jest źródłem finansowania od banku. Jest to kredyt jaki udziela sprzedawca nabywcy towarów i usług. Umowa zawierana jest pomiędzy sprzedawcą, a nabywcą. Jest to kredyt z jakiego przeważnie korzystają przedsiębiorstwa, które nie mogą otrzymać kredytu w banku. Bardzo często odmowa kredytu z banku związana jest z brakiem zabezpieczeń od przedsiębiorstwa, lub istnieje ono na rynku zbyt krótko. Dla takich przedsiębiorstw bardzo często kredyt kupiecki jest jedyną szansą, aby mogły one się rozwijać. Odłożenie terminu spłaty w czasie pozwala na zarobienie pieniędzy, aby móc zapłacić za towary i usługi jakie zostały wzięte w ramach kredytu. Bardzo często kredyt handlowy jest zupełnie darmowym rozwiązaniem dla nabywcy, jeżeli ureguluje zobowiązanie finansowe w terminie jaki został wskazany w umowie kredytu. Kredyt towarowy jest bardzo wygodną metodą na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Bardzo dużą zaletą jest to, że do tego typu kredytu nie jest wymagane uzbieranie jakiś skomplikowanych dokumentów. Potrzebna jest tak naprawdę jedynie umowa jaką zawiera się pomiędzy nabywcą i sprzedającym. Na jej podstawie może dojść do transakcji. Czasami wystarczy jedynie dokument sprzedaży z określonym na nim terminem zapłaty.