Kredyt dla Was

To content | To menu | To search

Wednesday, April 26 2017

Jak wybrać dobrą lokatę?

cashbox-1642989_640.jpg Można by się zastanawiać nad promocjami i lokatami. Można odgórnie twierdzić, że jedno i drugie nie idzie ze sobą w parze. Temat lokat jest dla nas obcy, bo praktycznie nie uczą nas tego w szkole na Podstawach przedsiębiorczości. Skąd zatem czerpać wiedzę prócz kolorowych reklam, która tylko mydli nam oczy? Sprawdźmy które z informacji są prawdą a które mitem.

Co to jest lokata?

Zacznijmy od zapoznania się z pojęciem lokata. Jest to sprawdzony sposób na oszczędzanie. Polega na pewnym depozycie pieniędzy zwanej lokatą bankową określone umową pomiędzy klientem a bankiem. Warto wspomnieć, że kiedyś mieliśmy także do czynienia z lokatami. Polegało to na tym, że produkcja monet wymagała specjalnych materiałów. Właśnie w zamian w depozyt przyjmowano złoto od bogatszych mieszkańców. Tak działały pierwsze lokaty, które wraz z powstaniem pierwszych instytucji bankowych weszły w życie. W ten sposób dając materiały do depozytu można było liczyć na małe oprocentowanie. Ewolucje przeszły nie tylko instytucje bankowe, ale także waluta. Dziś można płacić za zakupy plastikową kartę, która zasila elektroniczne pieniądze. Bez zmian został zamysł lokaty bankowej – na szczęście.

Continue reading...

Monday, March 27 2017

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

coins-635873_640.jpg Obsługa ryzyka kredytowego jest bardzo istotna w perspektywie funkcjonowania każdego banku detalicznego. Ograniczenie ryzyka udzielania kredytów gotówkowych, hipotecznych, inwestycyjnych to jedno z głównych zadań kredytodawców. Dlaczego zarządzanie ryzykiem kredytowym to taki ważny element życia instytucji finansowych? Zobacz na http://www.kredytowybiznes.pl/ jak wygląda rynek, i jak podchodzić do tematu kredytów.

Metody optymalizacji ryzyka kredytowego

Ryzyka kredytowego nie da się wyeliminować całkowicie, chociaż aktualnie banki detaliczne korzystają z naprawdę zaawansowanych narzędzi analitycznych. To przede wszystkim Biuro Informacji Kredytowej, rejestry Biura Informacji Gospodarczej, zlecenia na głęboki wywiad środowiskowy lub wywiad gospodarczy przez agencje zewnętrzne. Niektóre banki detaliczne przesuwają niepewność na niezależnych doradców (pośredników) rozliczanych w formacie prowizyjnym. To pośrednik kredytowy w dużym stopniu obsługuje klienta, monitoruje jego wiarygodność, oczywiście przy know how pochodzącym z banku detalicznego. Bank nie funkcjonuje tylko w oparciu o wynik ekonomiczny (zysk), ale chroni też odgórnie depozyty społeczeństwa. Utrata zaufania do banków to tak naprawdę utrata zaufania do instytucji publicznych, do całego państwa. A zatem nadmierne ryzyko podejmowane przez banki nie jest mile widziane na najwyższych szczeblach władzy.

Regulacje prawne w ochronie interesów klientów

W dużym stopniu z tego powodu banki poruszają się w obrębie prawa bankowego, korzystają z ustawy o kredycie konsumenckim, odpowiadają na wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, realizują zalecenia Narodowego Banku Polskiego, np. pod kątem wypłaty dywidend lub innych działań. Każdy pożyczkobiorca jest najczęściej przypisany do większego portfela kredytowego. Ryzyko ocenia się w skali portfela kredytowego, a nie tylko w perspektywie klienta indywidualnego. Dla społeczeństwa najważniejsza jest przejrzysta polityka banków detalicznych w zakresie udzielania kredytów. Ostatni kryzys finansowy z roku 2007 pojawił się przez banki inwestycyjne, tzw. molochy finansowe, które nie odpowiadały właściwie na żadne regulacje i udzielały maksymalnie niepewnych kredytów najbiedniejszym ludziom, aby później przekształcać je w instrumenty rynku kapitałowego klasy międzynarodowej. Odgórne regulacje banków ograniczają problem z utratą depozytów klientów. To jeden z kluczowych problemów społecznych. Utrata depozytów przez banki zdarza się w gospodarkach słabo regulowanych. Tam, gdzie kontrola nad bankami nie występuje można się spodziewać maksymalizacji zysku kosztem najmniejszych klientów. Historia kryzysów finansowych wyraźnie pokazuje podobny standard.

Historia pokazuje, że ryzyko kredytowe odbija się najgorzej na najmniejszych klientach

Ryzyko kredytowe to nie tylko problem banku detalicznego, ale też kłopot polityczny. Komisja Nadzoru Finansowego regularnie przeprowadza inspekcję w zakresie niepewności udzielania kredytów klientom indywidualnym, czy biznesowym. Za konkretne procedury odpowiada najczęściej zarząd banku detalicznego. Duża odpowiedzialność prawna prowadzi do zabezpieczenia depozytów i do rozwinięcia racjonalnej polityki udzielania kredytów krótko oraz długoterminowych. Jeżeli banki detaliczne ryzykują nadmiernie to można oczekiwać ogromnych, negatywnych konsekwencji dla klienta indywidualnego. W wielu kręgach politycznych dyskutuje się nad tym, że depozyty złożone w bankach nie należą w ogóle do klientów, ale do instytucji. W niektórych przypadkach podlegają dystrybucji w masie upadłościowej. Funkcjonowanie banków detalicznych warto zatem monitorować, nawet z ciekawości i dla zabezpieczenia własnych interesów ekonomicznych.

page 2 of 2 -